Όνομα Πλοίου Προς Αναμ/νη Ώρα Προγρ/νη Ώρα Κατάσταση
Όνομα Πλοίου Από Αναμ/νη Ώρα Προγρ/νη Ώρα Κατάσταση